Узбекистон сехрли диёр, ёхуд изсиз коронгуда ётгдан келажак.

Узбек халки илмга чанкоклиги ва тахсил куриш йулида бор-йугини курбон килишга тайёр еканлигини тарих саноксиз марта курсатди. Агар инсон тарихида номи чиккан кимсалардан унтасини зикр килсак албатта сакистаси Урта Осиё, хусусан Узбекистон китридан чикади. Худди шу илмга чанкоклик бизни замонимиздаги минглаб Узбек углонларини сафарга олиб чикарди. Уларни нургун сондаги навкиронлари чет давлатларда тахсил олишди ва…